Tư Vấn Giải Pháp Phẩu Thuật Thẩm Mỹ

Brochure-01

    Câu hỏi 1: Tỉ lệ chuẩn chiếc mũi đẹp trên khuôn mặt là bao nhiêu?
    Câu hỏi 2: Sau khi phẩu thuật ngực, bạn có bị mất đi cảm giác ở ngực hay không?
    Câu hỏi 3: Tiêm botox có làm giảm cảm giác trên mặt không
    Câu hỏi 4: K/H sau khi thực hiện phẩu thuật độn mông có bị xẹp khi ngã mạnh hay không?
    Câu hỏi 5: Sau khi hút mỡ, vùng da tại đó có trở lại như ban đầu không?