15/03/2020

Chị Nguyễn Thị Thu Phương

Thời gian điều trị 06 Tháng
15/03/2020

Chị Bàng Thị Hoa Hậu

Thời gian điều trị 03 Tháng
15/03/2020

Chị Lê Thúy Trinh

Thời gian điều trị 03 Tháng
15/03/2020

Chị Hoàng Thị Nga

Thời gian điều trị 03 Tháng
15/03/2020

Cô Vân

Thời gian điều trị 02 Tháng
13/03/2020

Chị Luyến

Thời gian điều trị 03 Tháng
13/03/2020

Chị Vân Hà

Thời gian điều trị 03 Tháng
13/03/2020

Chị Lý Ngọc Trâm

Thời gian điều trị 03 Tháng
13/03/2020

Chị Quỳnh

Thời gian điều trị 03 Tháng
13/03/2020

Chị Nông Thị Lượng

Thời gian điều trị 04 Tháng
13/03/2020

Chị Nhung

Thời gian điều trị 02 Tháng
error: Nội dung được bảo vệ !!