15/03/2020

Chị Lê Tưởng

Thời gian điều trị 03 Tháng
15/03/2020

Chị Thu Hà

Thời gian điều trị 03 Tháng
15/03/2020

Chị Thảo

Thời gian điều trị 02 tháng
13/03/2020

Chị Trần Thị Ngọc Anh

Thời gian điều trị 03 Tháng
13/03/2020

Chị Phạm Thị Hà

Thời gian điều trị 03 Tuần
13/03/2020

Chị Ngọc Mai

Thời gian điều trị 1.5 Tháng
10/03/2020

Chị Dương Thị Mỹ Như

Thời gian điều trị 02 Tháng
error: Nội dung được bảo vệ !!