15/03/2020
12

Chị Hoàng Thị Nga

Thời gian điều trị 03 Tháng
15/03/2020
13

Cô Vân

Thời gian điều trị 02 Tháng
15/03/2020
Lao hoa copy

Chị Kiều

Thời gian điều trị 02 Tháng
13/03/2020
2

Chị Cẩm Viên

Thời gian điều trị 05 Tháng
13/03/2020
8

Chị Nguyễn Thị Ân

Thời gian điều trị 02 Tháng